Kontaktné informácie

Bc. Andrea Barborková
Úverový poradca a vedúca útvaru vnútornej kontroly
+ 421 38 749 78 13
Jozef Bóka
Úverový poradca a konateľ spoločnosti
Branislav Uharek
Výkup vozidiel a uverový poradca pri auto úveroch

 

Fakturačné údaje:

FINANC PARTNERS  s.r.o.
Jesenského 230/7
958 01  Partizánske
IČO:
36 783 323
DIČ: SK2022386685
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okr. súdu Trenčín, Vložka 20123/N. - Oddiel: Sro.